Äskeiset muutokset - Haku:

Säännöt

JOENSUUN LUOMU- JA LÄHIRUOKAPIIRI (päivitetty 28.12.2016)


1§ Yhteisön nimi ja kotipaikka

Yhteisön nimi on Joensuun luomu- ja lähiruokapiiri, kotipaikka Joensuu.


2§ Toiminnan tavoitteet ja laatu

Yhteisön tarkoituksena on edistää luonnonmukaisesti sekä lähialueilla tuotettujen elintarvikkeiden käyttöä ja saatavuutta.

Tavoitteiden toteuttamiseksi yhteisö:

1. Välittää luonnonmukaisesti sekä lähialueilla tuotettuja tuotteita jäsenilleen ilman voittoa.
2. Järjestää jäsenten kiinnostuksen ja resurssien mukaan tapahtumia joiden tarkoituksena on edistää myönteistä suhtautumista luomu- ja lähituotteita kohtaan.

Toimintansa tukemiseksi yhteisö voi periä jäseniltään tilausmaksua piirin kautta tehtyjen tilausten yhteydessä.


3§ Jäsenet

Yhteisön jäseneksi hyväksytään henkilö, joka hyväksyy yhteisön tarkoituksen ja säännöt. Piiristä tilauksia tekevän jäsenen toivotaan osallistuvan mahdollisuuksiensa mukaan piirin vastuutehtäviin ja jakotapahtumiin.

Jäseneksi voidaan liittyä liittymällä luomu- ja lähiruokapiirin ylläpitämälle sähköpostilistalle (joensuunluomupiiri@googlegroups.com).

Sähköpostilistan kautta jäseniä informoidaan piirin toimintaan ja toiminnan tavoitteiden toteuttamiseen liittyvissä asioissa 2§:n mukaisesti. Sähköpostilistalle viestejä saavat lähettää suoraan vain piirin vastuuhenkilöt. Jäsenten sähköpostitietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Sähköpostilistalta eroaminen ja erottaminen tapahtuvat 4§:n mukaisesti.


4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhteisöstä ilmoittamalla siitä yhteisön tiedotusvastaavalle joka poistaa jäsenen yhteystiedot sähköpostilistalta. Jos jäsen toimii piirin vastuuhenkilönä, tulee hänen mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa eroaikeistaan kaikille muille vastuuhenkilöille viimeistään kuukausi ennen eroamistaan. Vastuuhenkilönä olleen jäsenen tulee myös huolehtia siitä, että kaikki vastuuhenkilön työssä tarvittava tieto on asianmukaisesti välitetty muille vastuuhenkilöille.

Jäsen ei voi tehdä uutta tilausta ennen kuin aiempi tilaus on maksettu. Jos jäsen jättää toistuvasti hakematta tilauksensa jakopäivänä tai jättää tilauksensa maksamatta, hänet voidaan erottaa vastuuhenkilöiden päätöksellä piirin toiminnasta.


5§ Tilaaminen5§a Tilausmaksu

Yhteisö perii jäseniltään tilausmaksua 1,00 €. Tilausmaksu on 1,00 € riippumatta siitä tilaako jäsen tuotteita piirin tilauslomakkeelta, Tietäväisen verkkokaupasta vai molemmista samaan jakoon. Tilausmaksu peritään jakopäivänä jäsenen noutaessa tilaamansa tuotteet. Tarvittaessa maksua voidaan nostaa. Maksuista saadulla summalla katetaan yhteisön toiminnasta aiheutuvia kuluja (mm. pankkimaksut, nettisivut, tulostukset).


5§b Tilauksen tekeminen

Tehty tilaus on sitova. Jäsen ei voi tehdä uutta tilausta ennen kuin aiempi tilaus on maksettu. Tilauksen voi perua ainoastaan niin kauan kun tilauslomake on auki, ilmoittamalla tästä tuottajavastaavalle. Tilaus katsotaan perutuksi vasta kun tuottajavastaava on vahvistanut peruutuksen. Tilausajan sulkeuduttua tilauksen peruminen ei ole enää mahdollista koska tilaustiedot on toimitettu tuottajille.


5§c Tilauksen noutaminen ja maksaminen

Tilaaja sitoutuu tilatessaan hakemaan ja maksamaan tilauksensa tilauslomakkeen alussa ilmoitettuna jakoaikana. Mikäli tilausta ei noudeta ja makseta jakopäivänä jakoajan puitteissa, tilauksen summaan lisätään 5 € lisämaksu. Lisämaksulla katetaan noutamatta ja/tai maksamatta jättämisestä piirille aiheutuvia kuluja kuten puhelin- ja pankkimaksuja.

Jos jakajat eivät tavoita noutamatta jääneen tilauksen tekijää puhelimitse pian jaon jälkeen, voidaan tuotteet laittaa myyntiin muiden piirin jäsenten ostettaviksi. Noutamatta jääneen tilauksen tehneeltä peritään edellä mainittu 5 € lisämaksu sekä niiden tuotteiden hinta joita ei ole saatu myytyä jakopäivän jälkeiseen torstai-iltaan mennessä.

Lista jaon jälkeen ostettavissa olevista tuotteista lähetetään piirin jäsenille sähköpostitse jaon jälkeen ja ne myydään ensimmäisenä ostotarjouksen tehneelle. Tuotteet tulee noutaa jakopäivää seuraavaan lauantaihin mennessä ja maksaa viikon loppuun mennessä piirin tilille.

Perustelluista ja etukäteen jakovastaavalle ilmoitetuista syistä tuotteita voidaan säilyttää korkeintaan jakopäivää seuraavaan lauantaihin saakka. Tällöin tilaussummaan lisätään edellä mainittu 5 € lisämaksu ja tilaus tulee maksaa piirin tilille viikon loppuun mennessä.


5§d Palautukset

Jäsen sitoutuu itse tarkistamaan, että hän on saanut kaikki tilaamansa tuotteet.

Mikäli ennen tilauksen maksamista huomataan, että jokin lähituottajalta tilattu tuote on viallinen tai jäänyt kokonaan puuttumaan, asia huomioidaan kassalla maksun yhteydessä. Mikäli tilaaja huomaa asian vasta jaon jälkeen, hänen tulee ilmoittaa tästä sähköpostiviestillä tilivastaavalle jakoviikon loppuun mennessä. Sähköpostiviestissä tulee mainita tilaajan nimi, vialliset tai puuttuvat tuotteet, IBAN-muodossa tilinumero johon palautus voidaan maksaa sekä tilinhaltijan nimi. Tällöin viallisen tai puuttuvan tuotteen arvo palautetaan jäsenen ilmoittamalle tilille. Jakoviikon jälkeen tulleita ilmoituksia ei huomioida.

Mikäli jokin Tietäväiseltä tilattu tuote on viallinen tai puuttuu kokonaan, tilaaja saa palautuksen suoraa Tietäväiseltä. Palautus maksetaan tilaajan ilmoittamalle tilille. Palautuksen maksamista varten tilaajan tulee antaa jakopaikalla tilauslistansa kassanhoitajalle sekä tilinumero IBAN-muodossa joko kassanhoitajalle tai jakoviikon loppuun mennessä sähköpostiviestillä tuottajavastaavalle. Mikäli tilinhaltija on eri kuin tilaaja, tulee myös tilinhaltijan nimi mainita. Jakoviikon jälkeen tulleita ilmoituksia ei huomioida.


6§ Hallitus

Luomu- ja lähiruokapiirin vastuuhenkilöiksi valitut jäsenet muodostavat piirin hallituksen. Luomu- ja lähiruokapiirin hallituksella on oikeus tehdä piiriä koskevia päätöksiä sellaisissa kokouksissa, joihin osallistuu vähintään yksi henkilö jokaisesta vastuualueryhmästä. Päätöksiin tarvitaan ¾ kokouksessa mukana olevien tuki.

Luomu- ja lähiruokapiirin hallitus kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Kokouksessa vahvistetaan vastuuhenkilöt ko. tilauskaudelle.


7§ Yhteisön kokoukset ja niiden koollekutsuminen

Luomu- ja lähiruokapiirin hallituksella on 6§:n mukaisesti oikeus tehdä piiriä koskevia päätöksiä. Tarvittaessa piirin vastuuhenkilöt voivat kutsua koolle jäsenille avoimen yleisen kokouksen jossa käsitellään piirin toiminnassa esille tulevia asioita. Tiedotusvastaava kutsuu kokouksen koolle järjestämällä kokouspaikan, kokousajankohdan sekä ilmoittamalla niistä piirin sähköpostilistalla.


8§ Sääntöjen muuttaminen ja yhteisön purkaminen

Joensuun luomu- ja lähiruokapiirin sääntöjä voi muuttaa hallitus 6§:n mukaisesti. Mikäli kaavaillut sääntömuutokset muuttaisivat merkittävästi piirin toiminnan luonnetta tai ovat ristiriidassa piirin arvojen ja tavoitteiden kanssa, tulee sääntöjen muuttamisesta järjestää kaikille jäsenille avoin äänestys.

Joensuun luomu- ja lähiruokapiirin toimintaa ei voida lopettaa niin kauan kuin jäsenistä löytyy vapaaehtoisia jakotilaisuuksiin sekä toimimaan vastuuhenkilöinä.

Joensuun luomu- ja lähiruokapiirin toiminnan loppuessa piirin tilillä olevat ylimääräiset varat lahjoitetaan vastuuhenkilöiden päättämällä tavalla piirin toimintaa ja arvomaailmaa tukevalle yhteisölle.


Muokkaa - Historia - Tulosta - Äskeiset muutokset - Haku
Sivua on viimeksi muokattu 21.10.2017 08:53